лого цифровизация12

arctic
multilingual portal

Шойн паай

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ

Подготовлено к печати лабораторией этносемиотики филологического факультета ЯГУ

Составители
к.и.н. Л.П.Жукова,
В.И.Шадрин

Редакторы юкагирского текста
д.ф.п. И.А.Николаева,
к.п.н. П.Е.Прокопьева

Перевод с русского на якутский
А.А.Борисовой

Мит кэнмэпул !

Шθйн паай

Тин книгагэ нингэйэ чульдьиипэ таасилэ ньиэдъиилпэ пундум. Пудол Унмунгэт одул Василий Гаврилович Шалугин. Миркиндьэ 27 подьорхогэ 2004 н. тудин эт оой пуркин. куньэл ниэмалгил. Йукод тудэл эмэйньэ таасилэ тудэл шоромоньуулпэньэ Унмун йукол унунпэдэгэн Магадан областъгэ ханат эйриэнулъэл. Уонот нумэ йакльэ эйриэнульэл эндьонцин, анилэк иксиипулъэлмэлэ, уйльэл йахадасъэпулнъэ таасилэ аасъэпулньэ.

Тудэл уйлоол ажуу титэ омось лэйдиинулъэл лусии титэ, йахал титэ, чайэ ажуулэ эрпэйэ титэ. Тудэл омось лэйдиинульэлум ходо тудаа одупэ модольэлни, алмэпул нэмдик аанульэлцилэ. Василий Гаврилович тадиильэлум чомодьэ тэнньэйэ уйлэ шоромпулцин одун ажуу кисьтиин, тудэл шврилэшльэлум, хамиэлъэлум эл хамун книга шорилэштиин — «Одул ажуу», «Чолгораадиэпэ», «Нъиэдъиипэлэк уврпэцин». Д.ф.н. ИЛ.Николаевньэ аальэлца «Одун-лусиин таасилэ книгалэ».

Василий Гаврилович чомогото йоульэтльэлльэлум уорпэплэ, тиц книгагэлэ омось шорилэшльэлум уонодъэ одун шорилэдьэйэ Самона Курилова. Тин чэнчэ книга — йукодьэ одун уорпэнин, чайэ одупэ ажуупэги ниэханин эл шогиэгэн монут.

Дорогие друзья!

Большинство сказок и легенд этой замечательной книги рассказал верхнеколымский юкагир Василий Гаврилович Шалугин 27 февраля 2004 г. ему исполнилось бы 70 лет. В детстве с матерью и родственниками он кочевал по притокам р. Колымы, в Магаданской области. В молодости промышлял в тайге зверя, рыбачил, работал в оленеводстве и коневодстве. Знаток родного юкагирского языка, Василий Гаврилович прекрасно владел также русским и якутским языками, и немного — эвенским. Он великолепно знал, народные и шаманские традиции, обряды, фольклор. В.Г.Шалугин внёс громадный вклад в изучение юкагирского языка, он является автором и соавтором нескольких книг и пособий: «Одулажуу», «Чолгораадиэпэ», «Ньиэдьиипэлэк уорпэцин»; в соавторстве с д.ф.н. ИЛ.Николаевой составил юкагирско-русский и русско-юкагирский словарь.

Василий Гаврилович очень любил детей, и эта книга с прекрасными иллюстрациями молодой юкагирской художницы Самоны Куриловой адресована в первую очередь маленьким юкагирам, чтобы язык и культура малочисленного северного народа не исчезли во времени.

Күндү доҕоттор!

Бу кинигэҕэ киирбит остуоруйалары уонна номохтору үгүстэрин Үөһээ Халыма дьукаагыра Василий Гаврилович Шалугин кэпсээбитэ. Бу сыл олунньу 27 күнүгэр кини 70 сааһын туолуо этэ. Кини оҕо сылдъан ийэтиниин, аймахтарыныын Халыма өрүһүнэн, Магадан уобалаһынан көскө сылдьыһара. Эдэригэр тайҕа кыылын, көтөрүн бултуура, балыктыыра, таба уонна сылгы иитиитигэр үлэлээбитэ. Төрөөбүт дьукаагыр тылын кистэлэнин барытын баһылаабыт Василий Гаврилович сахалыы уонна нууччалыы эмиэ бэркэ билэрэ, эбэҥкилии да кыратык саҥарара. Кини норуот сиэрин-туомун, фольклорун ымпыгар-чымпыгар тиийэ билэрэ.

В.Г.Шалугин дьукаагыр тылын үөрэтиигэ сүҥкэн үтүөлээх киһи, кини хас да кинигэ уонна пособия автордара. Доктор И.А.Николаеваны кытта дьукаагырдыы тылдьыт оҥорсубута.
Василий Гаврилович оҕолору олус таптыыра. Бу бэртээхэй ойуулаах-бичиктээх кинигэни эдэр худуоhунньук Самона Курилова уруhуйдаабыт.
Кыра ахсааннаах хотугу норуоттар тыллара уонна культуралара симэлийбэтин туһугар, остуоруйа кинигэтэ бастатан туран, кырачаан дьукаагыр оҕолоругар ананар.

Поньхонодо чол5оролэ ходит лэйнум

Тудаа чуолэд омнии параагэ иркин пулутэк льэль-элул ордьоол лэбиэгэ. Эндьооннин, шоромонин тудин моннилэбэнгэлэ чуму ууйиинум. Таатмиэ чандьильчэ чиэкчиэ пулут оольэл. Хохсиньэлбэнпэнин, удьильньэлбэнпэнин, шашхулньэлбэнпэнин омось эгуйиит эйрэдин титэльэ ууйиинульэлум. Унмуньэлбэнпэнин унмупэги омось ади уйиинульэлум. Таатмиэ чиэкчиэ пулутэк льэльэлул.

Чол5оро поньхонодо мартльуола тэрикэттин льэльэл. Ньэмол5одэгэн пьиэдьиини, ньиэдьиит, эйрэт молльэлни: «Кодинмиэй, ньэминнигэн». Тудин енмэдан монни: «Ходимиэ подарок аадэллэ тадиик тэт тэрикэ можуунин». Тудэл ньиэдьииллэ, пулутнин хондэллэ, ньиэдьиит мони: «Мэтин хадмудул аак мэт тэрикэ можуунин!»

Тудэл йообии модольэл, тан пулут. Тан поньхонодопэнин эйрэй чол5ораадиэ, хамлоони, ходо модони, кинпэлэк льэнил йуодэллэ. Эсиэги, эмэйги льэльэлул, чаачаапэги, эмдьэпки, паабаапэги, эпиэги, хаахааги льэльэлул. Табунпэнин чуму подарок аадэллэ, тадиимэлэ. Пайпэпулнин эгитэк аадэллэ, тадиимэлэ. Койнэпулнин чобипэлэк, ньумудьиик, угурчэплэк, шеткурииплэк, пулэриипэлэк аадэллэ, иидэштэгэ тадиимэлэ. Тудэ тэрикэ можуунин хадмудулэк аадэллэ, тадииги поньоол. Тудэл тэрикэ можуу нугэндээйлэ эл йуо, эл мой. Хадмудулэ самый тудэл шашхулгэ идьэйт ууйаайнаа пулутньэ. Иркидьэ аадэллэ, йаннаа. Атахлэштоол аадэллэ, йаннаа. Табун хонтэлбэнпэ кэл-дэллэ, моннуни: «Эл кединмиэ!»

Тан эл кединмиэл хадмудулпэлэ эндьооннин, илукун нойньэлбэнпэнин тадиинульэлум поньхонодо мархиль. Табунгэт аасьэгэ, йахадаасьэгэ, хоробогэ, йододьубэгэ, чомоолбэнгэ, шахалэгэ, арнууйаагэ, мээмээгэ тан хадмудул титэ ууйоодьэ йонисьэ тоттоонуй ньугэрэптэгэ, йоонкисилпэгэ, мэлутпэгэ, нойпэдэгэ, йо5улпэдэгэ.

Таат ууйиит чол5ораадиэ пулутньэ ньа5аа угуйэлгэт подьэрходин пэн эмисьэгэ йаханульэлни. Таат шобольэнульэлни, ньэлэмэ эл аа чуон. Хадмудулэ ууйиинульэлнаа — кодин эл ууйоонульэл. Иркидьэ пулут молльэл: «Мэт эмилмэ ууйаагэ. Эмилмэ кедин аатэй ба5ар. Мит йал5ил йа5илнин хонтиили, таа ууйаатэй. Оожии эл йуукэ льэти. Киндьэ подьэрхо аай льэти». Тан пулут кендьиэнул лудулпэдээйлэ, молотокпэги, пуужииги, шаанйэрэмэпки, ытарчапки, лосидуушииги — чумут кэсиильэлнам тан йал5ил йа5илнин. Таат ууйаальэлнаа тан хадмудулгэлэ. Подьэрхо улумунульэл, эмилмэ киндьэ подьэр-хонин ууйиинульэлнаа. Киндьэ подьэрхо оожиигэ пойнэни, титтин омось пойньаанульэл ууйиидин. Атахун поньхо титэ пойниим — кужуугэт, оожиигэт.

Иркин таатмиэ эмилгэ мэндьэлэк йахал: поньхонодо мартльуе арнууйаанин холльэл. Тан мэндьэ мэдиит чол5ород омнии чумут аальэллэ, йал5иньаальэлни. Йал5иньаат чол5ораадиэ пулут ньа5аа кендьиэнул лудулпэдэиьэ киндьэнин мэрэшльэлнаа. Шаашэт таа тоттоони, табудэк йэннунунил.Шаашэт поньхонодо чол5оролэ мэйнут, лэгут, эйрэт арнууйаанин лэгитэт мэ кудиэнум амунпэдээйлэ.

Почему Рысь ловит Зайцев

Давным-давно на средней земле* жил один старик. Был он мастером на все руки и помогал всем людям и зверям. Кому нужно, когти остро затачивал, изношенные копыта заменял, лечил клыки и зубы, даже кузнечику мог сломанное крылышко починить — вот какой был великий искусник.


А тут в тайге произошло такое дело: Заяц влюбился в дочь Рыси и задумал на ней жениться. Обрадовалась Зайцева родня: теперь ссор у них с рысями не будет. Советуют жениху: «Сделай-ка ты, Заяц, хорошие подарки невесте и её родственникам, задобри их как следует».


Познакомился Заяц с невестиным семейством: с отцом, матерью, братьями, дедушками, бабушками — со всем рысиным родом и пошёл к мастеру подарки заказывать.

Принялся старик за работу. Женщинам-рысям котелков наковал, мужчинам — ножей, пальм, пешней, рогатин. Словом, изготовил всё, что нужно. Осталось кольцо обручальное невесте сделать. А Заяц свою избранницу только издалека видел и не знает, какого размера кольцо ей подарить. Начали они со стариком разные обручальные кольца невесте посылать, вдруг какое-нибудь впору придётся. Но певеста всё сообщает: «Нет, не подошёл подарок».
Девушка-Рысь те кольца зверям раздавала: и оленю, и лосю, и пушным зверям, а самые маленькие — мышкам раздарила. Теперь, говорят, у всякого зверя то на ногах, то на лбу, то даже на спине светлые кольца попадаются. Вот как много их мастер сделал.

———-

* Согласно представлениям народов Севера, мир разделён на три части: верхняя земля — небесный мир, обиталище духов и богов, средняя земля — место жительства людей, животных и растений, нижняя земля — подземный мир, где обитают злые силы.

———-

С утра до вечера трудился старик, но кольцо нужного размера так и не смог выковать. Наконец сказал:

— Наверное, место здесь нехорошее. Пойдём, Заяц, на берег озера, может, там у нас что-нибудь получится.
Перенёс Заяц к озеру горн, наковальню, молотки, и снова они за работу принялись. Как день к закату клонится — прекращали мастерить, а ночью опять начинали. Свет от Луны отражался в воде, и потому старику и Зайцу было светло. Будто два света: один сверху, другой снизу.

Вот в одну из таких светлых ночей пришла печальная весть, что Рысь, не дождавшись подарка, вышла замуж за парня-Росомаху.

Начали зайцы шаманить с горя. Всё, что есть на свете, в своё шаманство вовлекли. И до того переусердствовали, что старик с Зайцем со средней земли на Луну улетели. Их души-тени до сих пор на Луне находятся. Посмотрите на Луну — вот Заяц сидит, вот — старик-мастер, а между ними пенёк-наковальня. А на средней земле рыси с зайцами до сих пор так и ссорятся.

Бэдэр тоҕo куобаҕы бултууруй[править]

Былыр орто дойдуга биир оҕонньор олорбут. Кини уус илиилээх, уран тарбахтаах эбит. Дьоҥҥо, кыылларга барыларыгар көмөлөһөрө үһү. Тиистэрин, аhыыларын эмтиирэ, тыҥырахтарын сытыылаан биэрэрэ, бэл, аһыҥачаан кыната тостубутун оhорбута, ол курдук уһулуччу дьоҕурдаах, уус улуута оҕонньор эбит.

Арай биирдэ тайҕаҕа маннык түгэн буолбут: Куобах Бэдэр кыыһын таптаан, кэргэн ыларга санаммыт. Куобах аймаҕа үөрүү бөҕө буолбут, аны, бэдэрдэри кытта иирсии тохтууһук дэспиттэр. Күтүөттээччигэ: «Ылар кыыскар уонна кини аймахтарыгар, алы гынан, үчүгэй бэлэхтэрдэ оҥортоо», — диэн сүбэлээбиттэр.

Куобах кэргэн ылар кыыһын аҕатын, ийэтин, бырааттарын, эһэлэрин, эбэлэрин — бэдэр ууһун бүттүүнүн кытта билсибит уонна бэлэх оҥорторо уус оҕонньорго тиийбит. Оҕонньор үлэҕи толоро үлэ үрдүгэр түспүт. Бэдэр-дьахталларга хочуоллары уһаарталаабыт, эр дьоннорго быһахтары, батастары, куйуурдары үлэспиттэриы барытын оҥортообут. Сүктэр кыыс көлөөскөтө эрэ оҥоһуллара хаалбыт.

Куобах талан ылбыт тапталлааҕын ыраахтан эрэ көрөр буолан, киниэхэ ханнык көлөөскө сөп түбэһэрин билбэт эбит. Оҕонньордуун эҥин араас көлөөскөлөрү кыыска ыыппыттар да, кыыстан: «Бэлэҕиҥ сөп буолбата», — диэн илдьит кэлэрэ.

Бэдэр-кыыс ол көлөөскөлөрү кыылларга: табаҕа, тайахха, көп түүлээхтэргэ, оттон төрүт кыраларын кутуйахтарга бэлэх биэртэлээбит. Онтон ыла кыыллар бары атахтарыгар дуу, сүүстэригэр дуу, бэл, дэҥҥэ көхсүлэригэр кытта сырдык төгүрүктэрдээх буолбуттар. Уус оҕонньор оччо элбэх көлөөскөлөрү оҥортообут.

Сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри үлэлиир эбит да, сөптөөх көлөөскөнү сатаан оҥорботох. Тиһэҕэр тиийэн Куобахха эппит:

— Сирбит соччото суох быһыылаах, күөлгэ барыах, баҕар, онно табыллыахпыт.

Куобах кыһаны, кыстыгы, өтүйэлэри күөлгэ көһөрбүт уонна онно үлэлээн барбыттар. Күн киириитэ биирдэ тохтууллара, түүн үөһэ эмиэ туруналлара. Ый уота ууга күлүмүрдүү тыгара уонна ууттан тэйэн кинилэргэ тиийэрэ, оҕонньор уонна Куобах тула сып-сырдыга. Икки өттүлэриттэн: үөһэттэн уонна аллараттан уот тыгар курдуга.
Биир оннук ыйдаҥа түүн курус сурах кэлбит: Бэдэр-кыыс бэлэҕин кэтэhэ сатаан баран, Бэдэр-уолга кэргэн тахсыбыт диэн.

Куобахтар хоргуппуттарын бэрдиттэн кутуран ойууннаан барбыттар. Тыынар-тыыннааҕы түөрэ түүрэ тардан ытыйбыттар. Аһары хомуһуран, оҕонньордоох Куобах орто дойдуттан арахсан Ыйга көппүттэр. Кинилэр куттара-күлүктэрэ билигин да Ыйга баар. Көрүҥ эрэ, Ыйы — ол Куобах олорор, ол уус оҕонньор, икки ардыларыгар чөҥөчөккө майгынныыр кыстык турар. Оттон орто дойдуга бэдэрдэр уонна куобахтар аныаха диэри иирсэллэрин тохтоппоттор.

Йархадан

Тудаа, чуолэд омнии параагэ Хорхон иркин йиэргэ одупэлэк модольэлнил, хамундэ нумэ омнии оот. Таа иркин нумэ омниигэ иркин мархилэк льэльэлул, иркин нумэ омниигэ аай иркин кейк льэльэлул, тан омнии уорпэк.
Тамунпэ ньэанураальэлни. Кейл нумэ йэкльиэ эгужуй, омосьэ ханисьэ оольэл. Мархиль тудэгэлэ чуетэ миэнуннум, тудэ кэлулгэлэ нумэ йэкльиэт.


Иркидьэ тан кейл кэбэйдэллэ нумэ йэкльиэн, эл ньаасьадайльэл.

Мархилги миэдэт, а5урпэт, ибильиэт таат шейлноот гудэльэл. Тан унун йиэргэ тан мархиль андьэдэ оожиигэт альбэл оожии йарханоот гудэльэл, пугэдин эл альаа чуoн ходонуй. Таат ньэанурэт тудаа амчиинульални одупэ. Тин чуoлэ омнии ньиэдьиил хамундэ омнии эдьулгэт гудэй, йахтэноот гудэлооги. Омось атчэ ньэанурэлэ шубэдьэгэ мойт идьии йахтэнуни титтэ иилуул, йоулуул мархильгэлэ дуу, адилгэлэ дуу уоноодьэ шоромопул, титтэньэ лигэйэ, омось ньэлэйдиийэ пайпэ таасилэ кейпэ титтэ уоноот эйроолгэлэ.

Ярхадан

Когда-то в верховьях реки Коркодон жили юкагиры. Дружно жили и весело. В одной семье была юная дочь, в другой — молодой сын. Они любили друг друга. Юноша был хорошим охотником, надолго уходил в тайгу, и девушка всегда ждала его возвращения. И вот однажды юноша решил поохотиться вдоль небольшой речки, впадающей в Коркодон. Ушёл и не вернулся. Девушка часто поднималась на гору и смотрела, не покажется ли в верховьях речки её любимый. Но всё напрасно. Она так долго плакала, что залитая её слезами речка покрылась льдом, и не заметили люди, да и сама девушка не заметила, как окаменела навеки. С тех пор эту речку и гору называют Ярхадан, что значит Ледяная.

Ярхадан

Хаһан эрэ, Хорходон үрэх баһыгар дьукаагырдар олорбуттар. Биир ыал эдэркээн кыыс оҕолоох, биир ыал — уол оҕолоох эбиттэр. Кинилэр бэйэ-бэйэлэрин таптыыллара. Уол булчут буолан тайҕаҕа тахсан өр бултуура, оттон кыыс кинини күүтэрэ, кэтэһэрэ. Арай биирдэ уол Хорходоҥҥо түһэр үрэх аттыгар бултуу барбыт уонна сүтэн хаалбыт. Кыыс хайаҕа тахсан өр да өр күүппүт, ытаабыт, кини хараҕын уутунан туолбут үрэх мууһуран хаалбыт. Кыыс бэйэтэ буоллаҕына, үйэ-саас тухары тааска кубулуйбут. Онтон ыла ол үрэҕи уонна хайаны Ярхадан — Муустаах диэн ааттаабыттар.

Киндьэ чуульдьии

Киндьэ шоромоноот таа гудооги. Иркиы йал5илгэ нингэй омниик эдьут мадаальэлнил. Тэтчиэпэлэк, ньужуноодьоонпэлэк, пооноодьоонпэлэк таа модольэлнил. Тан омниипэгэ нумэпэдэ нинингэлгэн иркиы шоромок чуетэ эгужул лэгул ансиит. Иилэ омнии лэгитэнульэлнаа, иилэ лэгулпэги ойльэт эл лэгитэнульэлни. Таат эйрэт, йубэгэнидэ айаат, ниниэги омолбаанульэл. Таннуги йуукэланин хондэллэ, йуедэт мадаанульэл. Таат тирг омниипэгэлэ нумэпэдэгэн эйрэт, иркин ньаасьэндьэ пайл нумэгэ йахадэллэ, лэгулэк ниэнумлэ.

Тамунгэ тан пайл молльэл: «Мэт лэгул айии эл патчэ». Тан шоромо лэгул йиэльэлэк миэдиэльэлмэлэ. Миэдэллэ, миэдэллэ, таат эл лэндэ чуен тан пайл нумэгэт таат кэбэсь. Таат хоыут йуедэгэ, омнии чуму инжуульэлни. Хондин льэнуллэ йиэн пуннумэнин, йуедэгэ — чумут йонжаани. Таат эл лэндэ чуен лэндоольит инжуульэл. Таат лэндоольит, мотлорхойт, эйрэт йиэдугудэ кэбэйнульэл, лэгул ансиит.

Таат хадунгэт эрэ аай кэлунульэл, бойсьэ амун индьииноот гудэдэллэ. Тамунгэлэ аай лэгитэт шоромоноон нугэдэнульэлнаа. Таат эйроо тудэгэлэ киндьэноон нугэдэльэлнаа. Тан параагэт киндьэноон гудэдэллэ, таат мэ эйрэй, тудэ йал5ил йомгэриит, идьии лэбиэ йемгэриит. Тудаа ходо тии омниигэ лэндэт, йубэгэт, айаат мотлорхой, ханидэ эрэ кэбэйноол ти-тэ,йологудэ кэлуноол титэ эгужуй, монут шоромо чумут.

Лунное лицо

Луна когда-то была человеком. В те давние времена у большого озера жили разные люди — богатые и бедные, скупые и щедрые. Возле их домов бродил одинокий человек. Не имел он жены, которая могла бы сварить еду, да и сам ничего не умел делать, поэтому ходил всегда голодный. Те, у кого и свои животы были пусты, закрывали перед ним дверь, а имеющие много еды кормили его вдоволь.


У сытого на душе всегда светло. Наевшись, человек уходил подальше, глядел на людей и широко улыбался от радости.

Однажды он зашёл к жадной женщине и робко попросил покормить его. Женщина ответила: — Я ещё не варила еду.
Думала она, что он уйдёт, а человек сел ждать, когда пища сварится. Тогда хитрая женщина поставила котелок с мясом на такой медленный огонь, что мясо, сколько бы времени ни прошло, всё оставалось сырым. Человек ждал-ждал, худел-худел и, не вытерпев, ушёл. Женщина тогда быстренько мясо доварила и съела. Откуда же было знать человеку, что она уже многих гостей так выпроводила. Сильно проголодавшись, он к её соседям отправился, а они, оказывается, уже спать легли. Не стал бедняга людям надоедать, так голодным и уснул.

Потом куда-то исчез одинокий человек. Думали люди — навсегда ушел, а он вдруг совсем похудевшим, кожа да кости, опять появился. И снова люди, живущие у большого озера, кормили его и поили, пока человек круглым и довольным не становился.

Так и повелось: насытившись, человек уходил, а возвращался тощим и голодным. Шатался, неприкаянный, туда-сюда, да и превратился в Луну. С тех пор ходит он вокруг Земли так же, как прежде вокруг большого озера бродил.

Ый сирэй

Ый, хаhан эрэ, киһи эбитэ үһү. Ол быдан кэмнэргэ улахан күөл таһыгар дьон эҥинэ олорбут — баайдар уонна дьадаҥылар, кэччэгэйдэр уонна дэлэйгэйдэр. Ол дьон дьиэлэрин ускул киһи кэридэxтиир угэстээҕэ. Кини ас астаан биэрэр кэргэнэ суоҕа, бэйэтэ даҕаны тугу да сатаабата, ол иһин мэлдьи аччык сылдьара. Бэйэлэрэ кур истээхтэр кини иннигэр ааннарын лап гына сабаллара, астаахтар-үөллээхтэр батата ханыар диэри аһатан ыыталлара. Оччоҕо кини санаата көнньүөрэрэ, дьону көрө-көрө үөрэн ырбайара.

Биирдэ кини харам дьахтарга кэлбит уонна аат харата аhатарыгар көрдөспүт. Онуоха дьахтар:

— Аспын буһара иликпин, — диэбит.

Дьахтар барыа дии санаабыта, киhитэ ас буһарын кэтэһэн олорбут. Үөннээх дьахтар эттээх хочуолун бып-бытаан уокка туруорбут, төһө да кэм бардар этэ сиикэйэ сиикэйинэн, буhан биэрбэт. Киhи өр да өр кэтэспит, аччыктаабыт уонна тулуйбакка тахсан барбыт. Дьахтар түргэн үлүгэрдик этин буhара охсубут уонна сиэн кэбиспит. Киһи эрэйдээх, хантан билиэй, ити харам дьахтар сити курдук үгүс ыалдьыты утааран турардааҕын. Олус хоргуйан дьахтар ыалыгар тиийбитэ, олоро хайыы сах утуйан хаалбыттар.

Ол кэмтэн соҕотох барахсан көстүбэт буолбут. Дьон төннүбэт гына барда дии санаабыттар. Арай биирдэ ырыаҕынан ыран, унуох да тирии буолан киhилэрэ тиийэн кэлбит. Күөл таhыгар олорооччу дьон эмиэ аhатан-сиэтэн киhилэрэ төгүрүччү уойбут. Киhилэрэ тоттоҕуна баран хаалар, онтон ыран, хам аччык төннөр үгэстэммит. Ол курдук сүөдэҥнии, ускул-тэскил, төттөрү-таары кэлэ-бара сылдьан Ыйга кубулуйан хаалбыт. Онтон ыла, урут улахан күөлү эргиччи кэрийэринии, Ый буолан Сири тула эргийэ сылдьар буолбут.

Кожэ кукул эл лэбиэ поньоолооги

Ордьоол лэбиэгэлэ хартаальэлнаа эдьулбэн мол5одэгэн. Хойл хартэт илукун нойньэлбэнпэ пугиль-пэдин, мэруйиит, эйрэл нодопэ пугильпэдин, лэбиэгэ нумэньэлбэнпэ пугильпэдин, оожиигэ эдьулбэнпэ пугильпэдин — чуму лэбиэдээйлэ хартэт тадиим. «Тит лэбиэ титтин ходо омо, таат ааник», — мони, титтэ лэбиэгэлэ таат ууйиит, эйрэнидэгэ.


Иркин аай нэмэн пугильэк кэлльэлул йоульэдьэдэгэ: «Туон лэмдик ууй-мэт тит?» Табунгэт монни: «Митин хойл кэйчэ лэбиэгэ модоол можуук ууйиил. Тэт тии эл лэбиэньэйэк, хон хойлнин. Тудэгэк ниэнук». Хойлнин хондэллэ, ниэнум: ‘Мэт лэбиэ кэйк! Чумут лэбиэньэни, мэт эл лэбиэньэйэ». Табунгэ хойл тудин мони: «Тэт эйроол лэбиэгэ таа лэбиэдэк». Йоло5удэ кэбэйльэл. Таа хонут йуедэгэ: тудаа тудэл эйроолгэ, лэбиэ аадэллэ, модони. Тудин нилги эл монну «тии модок». Табунгэ Кежэ монут ньууньэй аай хойлнин хони, мони: «Лэбиэлэ чуму милльэлнаа. Мэтин лэбиэлэк мододин надоноол». Хойл тудин мони: «Хондэллэ, лэбиэньэлбэнпэгэт ансиик!»


Кежэ таат хонут лэбиэньэлбэнпэгэт ниэнут, ансиит, эйрэт, эрчэ лэбиэ минмэлэ. Таа эйрооги чумут хо5оолудиэ, пуикэптиэ миэстэгэт гудэльэл. Таа аамэлэ миэстэдэ-эйлэ «Кожэ мэнмэгоол» монут ниэнунаа. Пиэд албэгэн, шойл албэгэн, кунтукэн, йал5ил йа5илпэгэн, чорхо оольгэн — таа льэнуни. Табун Кожэ эйрэт лондуги туда Кожэ мурэлэ.

Как чёрт Кожэ без земли остался

Все звери когда-то своих хозяев имели: четвероногих зверей Хозяин, летающих птиц Хозяин, в воде плавающих рыб Хозяин. Между этими хозяевами Бог однажды землю разделил. Каждый взял отведенную ему часть и начал на ней обживаться. Чёрт Кожэ тоже был чьим-то Хозяином. Пришёл и спрашивает:

— Эй, вы, что делаете?

— Мы на Богом данной земле устраиваемся. А ты, безземельный, иди к Богу, попроси у него земли для себя! Кожэ к Богу явился и кричит:

— Дай мне землю! Все с землёй, а у меня нету!

— Где ты ходил, — отвечает Бог строго, — на той земле и живи.

Кожэ назад отправился. Шёл-шёл и убедился, что там, где он раньше бродил, другие хозяева живут. Никто к себе не зовёт, не приглашает: «Здесь живи». Никому не нужен Кожэ. Пришлось ему к Богу вернуться:

— Мою землю всю взяли! Дай землю!

Пристал, как колючка. А у Бога уже нет свободной земли:

— Иди, — советует Бог, — к земельным, у них проси.

Стал Кожэ у всех, кто навстречу попадётся, землю выпрашивать. Наконец, выделили ему землю. Понятно, что хорошую, не дали. Досталась чёрту болотистая, хилая земля. Стал он на ней беситься, прыгать да плясать. И так-то земля негодная, а тут из-за его скачков везде кочки, ямы и бугры появились.

Поэтому озёрные берега, места среди редколесья и по краю тундры юкагиры называют: «Кожэ прыгал». Такие у чёрта владения — одни ржавые кочки да ямы.

Хожэ абааһы хайдах сирэ суох хаалбытай

Кыыллар бары хаhан эрэ, тус-туһунан хаhаайыннаах эбиттэр: түөрт атахтаахтар — Хаһаайыннара, ууга устар балыктар — Хаhаайыннара. Арай биирдэ Таҥара кинилэргэ сир үллэртээбит. Өлүүлэрин ылан, кыыллар олохторун оҥостон барбыттар. Хожэ абааһы эмиэ ким эрэ Хаһаайына эбит. Кини кыылларга кэлэн:

— Бу эhиги, тугу гынаҕыт? — диэн ыйыппыт.

— Таҥара биэрбит сирин оҥостобут. Эн, сирэ суох, баран бэйэҕэр Таҥараттан сирдэ көрдөө! — диэбиттэр.

Хожэ Танараҕа тиийэн:

— Миэхэ сирдэ өлүүлээ! Бары сирдээхтэр, миэхэ эрэ мэлигир! — диэн хаһыытаабыт.

— Ханна сылдьыбыккыный да, ол сиргэ олор, — диэбит кытаанахтык Таҥара.

Хожэ төннүбүт. Баран испит, баран испит, өйдөөн көрбүтэ кини урут сылдьыбыт сиригэр атын хаһаайыттар олороллор. «Кэл, олор», — диэн ким да ыҥырбатах. Хожэ кимиэхэ да наадата суох, ол иһин эмиэ Таҥараҕа төннөргө күһэллибит.

— Мин сирбин барытын былдьаабыттар! Атын сирдэ аҕал!

Ытырыык от курдук араҕан биэрбэтэх.Таҥара иллэҥ сирэ суох эбит.

— Сирдээхтэргэ бар, — диэбит Танара, — кинилэртэн көрдөс.

Хожэ көрсүһэ түспүт кыылларыттан барыларыттан сир көрдөспүт. Кэмниэ кэнэҕэс, дьэ, сиргэ тиксибит. Биллэн турар, үчүгэйи биэриэхтэрэ дуо? Абааһыга сииктээх, ньиксик сир түбэспит. Кини абааһыта киирэн ыстаҥалаа да, эккирээ да буолбут. Бэйэтэ да мөлтөх, саарбах сир онон-манан куоhаахтанан оҥхойбут, бүтүннүү дулҕанан көрбүт.
Ол иһин күөллэр, туундара кытыыларын дьукаагырдар: «Хожэ ыстаҥалаабыт сирэ», — диэн ааттыыллар. Абааhы сирэ оннук буолар, дулҕа да оҥхой.

Шойн паай

Пулундиэ льэчи, тэрикэньи. Атахун мархльуолэ мархльуеньэй. Йалмаштэги йукуодьэд уек аай мархилэк. Абуолтантэлэ эсиэги йал5иньэдэгэ уожиинин пэшшэйм.

Пулундиэ тэрикэдэньэ амдэни. Нумеггэдэгэ атахун паайпэк поньоонил. Чомуолтан лосилнин кобэсь. Лукуочилбэн нумогэ поньоой. Паабааги нуменин киэсь — эмдьэгита5а ойльэ!

Ибильэт мадаай. Ибильэт мододэгэ эмдьэгита5а шоги.

— Паабаа, ходиэт ибильэк?

Паабааги мони:

— Тэтэк шо5ушэмэ.

<p align="”justify”">Йонжууни. Угуйэлмэ эгиэни. Тудэ эмдьэгэлэ койкильнин игэйэлэ йодом. Лосилнин кобэсь йододэллэ. Лосилгэт киэсь — молин игэйэ йодуол, эмдьэги ойльэ.Эймэптэгэ чомуодьэд иболэк льэл. Тудэ эмдьэгэлэ таат ансийэйм. Чодосьал лаки онжэсь. Онжэйдэгэ йарха чумут хонжой. Тинтан йархан хонжуол иболнин ньутньэй. Паай иболгэ йахай. Эмдьэги ибол мол5от ибильэллэ медись. Паай таа йахай иболнин, молло медись:

— Мэт эмдьэ кэйк!

Иболгэт шоромод ажуу медись:

— Мэт кенмэ, эл кэйтэйэ. Тэт титэ мэтэйк паайпэнуодьэ. Мэт кенмэ, мэт архиин эл кэллэк, эл шоромо титэмиэдьэ, инльэсьэк.

Паай мони:

— Эл кебэйтэйэ, мэт эмдьэ кэйк.

Паай йуем: тинтан анньэлбэн иболгэт эгэдэсь, йо5улги шейльэк, унэмэпки чомуодьэ шейпэк. Тинтан шойльэ унэмэньул паай иболгэт эгэдэллэ кенмэлэк йуелиэмэлэ. Туда андьэгэлэ тибо5отум. Андьэлэ тибо5отэгэ ибол хонжоди чокчэм. Паай инльэй.

Тинтан шейн паай кенмэнин шоромон паайнин мони:

— Тэт эмдьэ от эл миндьэ. Тит эсиэ уожиинин тит паабаагэлэ пэшшэймэлэ. Тит паабаа уожиигэ йиэрэллэ алмэнуот кудэй, тит эмдьэгэлэ мэтин тудэл йал5иньэт кэйлуоги. Кобэйк, тэт эмдьэ эл кэйтэйэ.

Шоромон паай таат унунгэ льэдудэ ибильэт кобэсь. Чуотэ хони. Хонут йуодэдэгэ омниипэ нумоньэллэ модууни. Паай хони, йахай. Йал5ин коудэк модуул. Таа йахай — майлэги йэдуодьэ паайк нумегэт укэсь. Тинтан кэлул паайгэлэ нугэндэгэ миндэллэ нумонин шэйрэм. Тинтан майлэдэ йэдуол паай пулутньэй, Пулутки адилэ эмдьэни. Тинтан кэлул паайгэлэ тинтан адил альаа модотом.

Майлэдэ йэдуол паай кэлул паайнин мони:

— Мэтул лэйдиимик?

Тинэ кэлул паай мони:

— Тэтэк эл лэйдиимэ.

Майлэдэ йэдуол паай мони:

— Тэт паабаануодьэ. Мэт эсиэ тудаа йал5иньэлгэ уожиинин пэшшэйм. Тан тэт паабаануодьэ. Таасилэ тинтан адил тинэ кэлул паайгэлэ тэрикэнуол мидьум.

Таат модони.

Каменная женщина

Жили однажды старик со старухой. Было у них три дочери. Старик шаманом считался. Как-то раз во время камлания он по какой-то причине старшую дочь в воду бросил. Остались у них две дочери. Прошло время, и умерли старик со старухой. Дочери сами стали вести хозяйство. Зимой пошла та, что была старше, за дровами. Ждала, ждала её младшая, скучно ей стало, и пошла она к реке. А когда вернулась домой, видит: сидит сестра и плачет.

— Скажи, отчего ты плачешь?

— Тебя потеряла, нигде не могла найти…

На следующее утро старшая снова в лес за дровами собралась. Привязала она сестрёнку ремнём к столбу, чтобы та не убежала, и отправилась в лес. Вечером пришла, а на столбе лишь узел остался. Нет девочки! Искала её девушка, искала, имя на все стороны крича¬ла, — не откликается. К речке старшая сестра спустилась.
На той стороне реки высокая скала стоит. Вдруг лед на реке как расколется надвое! Широкая щель через реку до самой скалы протянулась. Добежала девушка по льду до подно¬жия, слышит, — а из скалы плач младшей сестры доносится. Тогда закричала она:

— Отдай мою младшую сестру!

Загрохотала скала на человеческом языке:

— Я тоже женщина, как и ты. Девочку не отдам, себе оставлю. Не подходи ко мне близко, а то испугаешься!

Девушка говорит ей:

—Никуда я не уйду и тебя не боюсь! Отдай сестрёнку!

Тогда каменная женщина из горы показалась. Ох, и страшная! Вместо носа и ушей плоские камни торчат, глаза как валуны, а рот на пещеру похож. Стала она на девушку смотреть, глазами-валунами ворочать. Моргнёт глазом, — трещины во все стороны разбегаются. Испугалась девушка.

Каменная женщина рокочет:

— Не собиралась я твою сестрёнку забирать. Но случилось такое: твой отец-шаман в воду вашу старшую сестру бросил. Она вниз по течению поплыла, пристала к берегу и шаманкой стала. И вот, шаманя, младшую сестру мне отдала. Не бойся, обижать её не стану, хорошо ей будет… Уходи, больше не увидишь девчонку!

Заплакала девушка и пошла вниз по течению. Долго ли шла, недолго ли, а увидела, наконец, дом на берегу и звук бубна. Встретила её незнакомая женщина, в свой дом повела, и спрашивает:

— Меня знаешь?

— Нет, — отвечает девушка.

— Я — твоя старшая сестра. Меня отец когда-то, шаманя, в воду бросил. Хорошо, что ты меня нашла. Не печалься о младшей, непослушная она. Теперь вместе будем жить. Хорошего мужа тебе найдём!

Таас дьахтар

Былыыр-былыр оҕонньордоох эмээхсин олорбуттар. Кинилэр үс кыыстаахтара. Оҕонньор ойуун эбит. Арай биирдэ кыырар кэмигэр, тоҕо эбитэ буолла, улахан кыыһын ууга бырахпыт. Кэмнэрэ кэлбитигэр оҕонньордоох эмээхсин өлбүттэр. Икки кыыс бэйэлэрэ көрүнэн хаалбыттар. Кыһын улахан кыыс мас киллэрэ тыаҕа тахсыбыт. Кыра кыыс кэтэһэ сатаан баран чуҥкуйбут уонна өрүскэ киирбит. Дьиэтигэр кэлбитэ, эдьиийэ ытыы олорор.

— Эдьиий, тоҕо ытаатыҥ?

— Эйиигин сүтэрэн, ханна да суоххун …

Сарсыныгар улахан кыыс эмиэ мас мастыы бараары хомуммут. Балтын, ханна да куоппатын диэн, остоолбоҕо курунан баайан кэбиспит уонна эмиэ тыаҕа тахсыбыт. Киэһэ кэлбитэ, остоолбоҕо быа түмүгэ эрэ хаалбыт. Балта суох! Эдьиийэ аатын ааттаан ыҥыра сатаабыт, хаһыытаабыт, өр да өр көрдөөбүт. Ким да хоруйдаабатаҕыттан, эдьиийэ үрэххэ киирбит.

Үрэх нөҥүө үрдүк таас хайа турара. Эмискэ өрүс мууһа икки аҥыы хайа барбыт! Үрэҕи ортотунан быһан, кэтит хайаҕас аҥас гыммыт. Улахан кыыс муус устун хайа тэллэҕэр сүүрэн тиийэн иһиллээбитэ, хайа иһиттэн балтын ытыыр саҥата иһиллибит.

— Балтыбын төннөр, аҕал! — диэн улахан кыыс хаһыытаабыт.

Хайа саҥаран лүhүгүрээбит:

— Мин эмиэ эн курдук дьахтарбын. Балтыгын биэрбэппин, бэйэбэр хаалларыам! Чугаһаама, миигиттэн куттаныаҥ!

Улахан кыыс:

— Эйиигиттэн куттаммаппын! Барыам суоҕа. Балтыбын аҕала тарт! — диэбит.

Арай хайаттан таас дьахтар тахсан кэлбит. О, ынырыгын даа! Мурун, кулгаах оннугар хаптаҕай таастар адаарыспыттар, хараҕа күрбэ тааһынан көрбүт, айаҕа көҥдөй хаспаҕынан анайбыт. Күрбэ таас харахтарынан эргитэлии-урбаталыы кыыhы одууласпыт. Чыпчылыс гыннаҕына, үрэх мууһа хайыта барар. Кыыс куттаныы бөҕөнү куттаммыт.

Таас дьахтар саҥаран лүҥкүйбүт:

— Балтыгын былдьыыр санаам суох этэ. Эн ойуун аҕаҥ улахан эдьиийгин ууга бырахпыта, сүүрүк устун устан кэлэн кытылга тахсыбыта уонна удаҕан буолта. Кини кыыра сылдьан кыра балтын миэхэ биэртэ. Куттаныма, атаҕастыам суоҕа, этэҥҥэ буолуо … Аны хаһан да кинилиин көрсүөҥ суоҕа!

Улахан кыыс ытыы-ытыы, сүүрүгү батыһан аллара түспүт. Төһө кэм ааспыта биллибэт, арай үрэх үрдүгэр дьиэ турарын көрбүт уонна дүҥүр тыаһын истибит. Кинини билбэт дьахтара үөрэ көрсүбүт, дьиэтин иһигэр киллэрбит уонна:

— Миигин билэҕин дуо? — диэн ыйыппыт.

— Суох, — диэбит кыыс.

— Мин эн эдьиийинэбин. Хаhан эрэ миигин аҕам ууга бырахпыттаах. Балтыбыт туһуттан санаарҕаама, кини киhи тылын истибэт этэ. Миигин булбутуҥ үчүгэй. Аны бииргэ олоруохпут, эйиэхэ үчүгэй кэргэн булуохпут.

Пайпэ таасилэ мээмээ

Чуолэ омнии параагэ иркин найпэ шо5иэльэл. Хонут, эйрэт иркин йургуук нуммэлэ. Тан йургуугэ шейльэл, тамун мээмзэ абут оольэл. Таа мээмээ ходоольэлул. Тан пайгэлэ эл йоуло5иильэл тан мээмээ. Ньэханидэ хоноол можуу эл лэйдиит таа мэамээньэ абудаальэл. Чиэдьэгэ эйрэт йархэдэллэ, пугэсьэгэ йонжоот эдьиэльэл. Таат мэжжэйдэллэ, лэндоольнульэл.

Мээмээ мэжжэйнидэ тудэ шашхул ньэльиинумлэ, тан пайпэнин аай ньэльиинум, табунгэ йубэгэнульэл.
Таат чиэдьэ сиськин мээмээньэ ходоольэлни мээмээ нумэгэ. Поорэмэ укэйльэлни тан нумэгэт. Мээмээ тан пайпэгэлэ тудэ модолоодэ нумэгэ йохтаальэлум. Пайпэ шоромоньулпэги айаа-льэлни тан пайпэ эйрэт йахалоодэгэ. Чумут молльэлни, амдэй, шо5иэдэгэ.

Шоромо титэ модот тудэ шоромоньулпэгэ иркин параагэ тан пай уоньэльэл. Уоги чоммут мээмээноот гудэльэл. Иркидьэ шоромогэт шэйрэйльэл тан мээмээ уо.

Хамундэ ньэмол5илэк муддэйльэлул. Тан омнии модол лэбиэгэ иркин промушльайньул, нумэ йэкльиэ эгужуй шоромок льэльлул. Тамун куниркильдьоольдъэ куниль куниркильдьоой мээмээк нугут йойлодайльэлмэлэ. Мони онмэгэ: иркин куниль кунильэштэ мээмээк нуктэмэ, монут, тудэ чирчэгэтчэ ходотэмлэ, тиэльэлмэлэ мээмээ ланин. Мээмээ шоромо йуосиидэллэ, ньаасьэлэк ууиаальэлмэлэ шоромонин, ньэнугут, доробостайт титэ лэбиэнин.

Тамун йуот шоромо эгэйльэл, ходит таат ньаа-сьэлэ ууйиим, монут, онмэлэ эйрэшум. Тудэ шоромоньулпэдэгэ иркин пайпэгэ адуоги мээмээ оодьоодэк, тамун оольэлтэй, монут, эдиэсьум ньуудэлэ. Эдиэсьтэгэ мээмээлэ ньуудэлэ, чандэ чирчэгэйдэллэ, шоромо ланин кэлльэл погут, йахадэллэ шоромогэ, айаадэллэ мээмээ. Шоромо аай айаай, монут: «Мэт шоромоньул нуммэ, мэт чирчэгэтчэ молиндьаат эл чирчэгэдэгэ. Мээмээ оольэл тит, мэт шоромоньул».

Женщина и Медведь

Встарые времена одна женщина заблудилась в лесу. Шла-шла и нашла какую-то дыру. Забралась в неё, а это оказалась медвежья берлога, в которой спал Медведь. Идти было некуда и женщине пришлось зимовать в берлоге. Когда ей хотелось есть, Медведь давал лапу, она лизала её и голод отступал. Так прошла зима. Вылезли они из берлоги. Медведь привёл женщину к родному селению. Родственники испугались: они-то считали её давно умершей! Рассказала она всё, что с ней приключилось.

Через некоторое время родился у женщины сын — медвежонок. Она его любила, как матери любят обычного ребёнка, но медвежонок подрос немного и убежал в лес. Прошло несколько лет. И вот один охотник, который за свою жизнь добыл девяносто девять медведей, шагая по тайге, увидел медведя. «Вот и сотый!» — подумал охотник, поднял лук и приготовился стрелять. Медведь, глядя на человека, стал вдруг кланяться издалека, будто здоровался. Удивился охотник и вспомнил, что у его дальней родственницы был сын — медвежонок. Подумал: «А вдруг это он?» Позвал медведя по имени. Тот подпрыгнул, подбежал, начал ластиться, глаза как бусины блестят. Охотник погладил его, радуясь, что не выстрелил. Ведь это был его родственник, хоть и медведь. С той поры юкагиры считают, что медведи родственники по крови людям.

Дьахтар уонна Эһэ

Былыр биир дьахтар ойуурга муммут. Баран испит, баран испит уонна туох эрэ дьөлөҕөһү көрбүт. Онно киирбитэ, эһэ арҕаҕа буолан биэрбит. Арҕахха Эһэ утуйа сытара. Ханна барыай, дьахтар эмиэ ол арҕахха кыстыырыгар тиийбитэ. Иллээхтик кыстаабыттара. Аһыан баҕардаҕына Эһэ баппаҕайын уунара, дьахтар ону салыыра, оччоҕуна аччыктаабыта ааһара.

Оннук кыһыны туораабыттара. Саас арҕахтарыттан тахсыбыттарыгар, Эһэ дьахтары төрөөбүт сиригэр аҕалан биэрбитэ. Аймахтара дьахтары көрөн олус соһуйбуттара. Кинини өлбүт дии саныыллара. Дьахтар дьонугар туох-хайдах буолбутун барытын кэпсээбитэ. Сотору соҕус дьахтар уолламмыта. Эhэ оҕотун, кини ийэ оҕотун таптыырыныы, олус таптыыра. Ол эрээри, эһэ оҕото улаата түһээт, ойуурга куоппута. Хас да сыл ааспыта. Арай тоҕус уон тоҕус эһэни бултаабыт ааттаах булчут тайҕаҕа эһэни көрсө түспүт. «Сүүс эһэни бултаатаҕым буоллун!» дии санаабыт уонна ох саатынан эһэни кыҥаан, ытаары оҥостубут. Арай Эһэ кинини көрөн, ыраахтан тоҥхоҥноо да тоҥхоҥноо буолбут, дорооболоһорго дылы. Булчут муодарҕаабыт, онтон ырааҕынан аймаҕа дьахтар эһэ оҕоломмутун өйдөөн кэлбит.

«Арай кини буоллун?» дии санаабыт уонна Эһэни аатынан ыҥырбыт. Онто үөрэн өрө ыстаммыт, утары сүүрэн кэлэн атаахтаппыт, харахтара оҕуруо курдук кылабачыспыттар. Булчут ыппатаҕыттан үөрбүт, имэрийбит. Төһө да кыылын иһин, аймаҕа буоллаҕа дии! Онтон ыла дьукаагырдар эһэни хаан уруунан ааҕыналлар.

Мал5ийаалоодьэ нойньэйэ чомоолбэн

Чуолэд омнии параагэ чомоолбэн чаальэл, тииттаат иркиэнул нугунульэлнаа. Табун ньиэдьиилгэт ньиэдьиилноот гудэт, эйрэт мэндьэ мэдиил шоромопулгэ йахай. Чомоолбэн монут лэбиэд эндьоон йиэн шоромопул миэстэгэ йахальэл. Кэ-лут, кэлут таа йахальэл. Тан эндьоонгэлэ чуjлэд омнии ханисьэпул ханиинунульэлнаа, иилэмэдэ нуунульэлнаа, кудэдэнульэлнаа, кэбэйнульэл.

Табун ньиэдьиит, ньиэдьиириит титтэ мол5он эгужунульэлни, табун ньиэдьиириит йуодин. ходимиэ промышлэ оольэл тин унун йамулгэт, кэнмэ унун лапин, тан миэстэгэ мидот эйрэл шоромопулгэн. Таат эйрэт ньэмол5ил айии чомоолбэн нингумульэл. Чуота нугунульэлнаа, чомоолбэн ханиинут кисиэльэлни. Йукоодьэ толоу эл титимиэльэ чомоолбэн. Чомоолбэн нойл хаардэлэ угурчэлэк тоттосьнульэлнилэ, хаардэлэ ньиэрэк ууйоольэлнилэ, мурэлэк, оолэк, йоу5одариик.

Таат эйрэт иркин параагэ иркин чомоолбэн чугэдэ инэринмиэдьоодэк йэдууйиэльэл. Чомоолбэн чугэ нуктэллэ, ансиит хоннодээйиэ, тан чугэн кэлунульэл таатльэт тан ансиинилэ чомоолбэн чугэдэгэн. Хонут тан о5оол чомоолбэнгэлэ шэгэшэйнульэлум.

Тин ханисьэпул ханиинут эл шарнульэлни, табун аай ньиэдьиилноот гудэльэл. Ходит табун таат гудэ? Ходит эл шарнуни?

Тии-таа модол, хонуйиит эйрэл шоромопулгэ ханисьэпул льэльэни. Чумут ньэлэйдиит, ходит таатмиэ ньиэдьиит, монут, оулудьаат эгужунульэлни.

Иркин мидот эйрэл омниипэгэ алмэ льэлни, ханисьэ льэлни.

Омниипэ чумут лэндоольэлни. Иркидьэ тан алмэнин молльэлни:

«Кимдьэш, мит чугэ йуок, ходит таат гудэлэк, эндьоон эл мэт кэйну». Табунгэ молльэл: «Йуот хододо». Иркин угуйэлмэ титтэ ханисьэнин молльэл: «Гудэльэйк, тин мит унун атахшэштэ йиэргэ чомоолбэнпэлэк льэнил. Танидэ хон. Тэт йолаат мит кэлтиили».

Тан ханисьэпки кэбэйльэл тан алмэ ороолдэ лэбиэдин. Таат хонут йуедэгэ — чомоолбэн чугэгэ йахальэл. Нингэй чомоолбэн оольэлни. Дьэ мугэньит, эйрэт о5оолопэдэгэ йаан чомоолбэдэк нуммэлэ.
Таат йуедэгэ — атахун чомоолбэдэк кэбэйльэлни. Табунпэгэлэ таат ханиим, иркиэл шажжум, иркиэт киэдэгэ хони. Таа йуодэгэ: тан киэйоол чомоолбэн ходимиэ эрэ мол5исьэплэк льэнил мэлуттэгэн, тин хожидалбэ ланин польбуроой. Йуодэгэ — пуддэгэ шарэк имол. Табунгэлэ таат айлаам, айдэгэ таат лосидайльэл, чомоолбэн хоноодэгэ.


Таа йуодэгэ — чомоолбэн йо5ольэл. Таа ньо5оолодэ йолаат иркин йукоодьэл шоромок тан чомоолбэн элидиэк минмэлэ. Киэгудэ тандьиэт чугоон эньдьэ йодугэ йоодайльэл. Тан мит ханисьэ тудэ чомоолбэн эл йуо чуон тан шоромолэк ханиэльэлмэлэ.

Таа йодугэ йоодайлоодэгэ хондэллэ, йахадэллэ, йуолооги: чугэ ойльэ.

Таат иркэйдэллэ, йоло5удэ йоодась тудэ чомоолбэн ланин. Хондэллэ, йахадэллэ, йуом — тин чомоолбэн киэйоол нойпэги илэклоой. Тангэлэ ньэлбэттэллэ, ньэлэмэдээйлэ эл мин чуен нумэ ланин кэбэйльэл. Йахадэллэ нумэгэ, ньиэдьиильэл таатмиэдьоодэк йуомэ, монут.

Алмэпки тин шоромопулнин чисто чумунин мони: «Чомоолбэн — лэбиэн эндьоодэк. Тудэл пугильньэй. Мит чомоолбэн нугунудэ эрись гудиэнульэлдьиили, табунгэт миткэлэ таат нугэдэльэлум. Идьии чомоолбэн нуннидэ, йоодэ амун, нойдэ амунпэги, хохсинпэги омось ньумуйэштэллэ, чиччиидэллэ, омось пэнииник. Мит эрись гудиэлгэнэ, чомоолбэн пугиль атахлэштоол миткэлэ эл просит. Тин лэбиэгэт йиэдугидэ хонтэтум, хонааштэм».

Тан параагэт бючюн эндьоон йообии эндьоонгэлэ амундээйлэ омось пэпишгаа, «лэбиэн эмэй чистоноогэн, амун тии-таа эл пэйжиилоогэн, — монут, — эйрэдин омогэн», — монут.

Тин чуoлэд омнии иьиэдьиилгэлэ митин мит хаахаапэ, эпиэпэ ньиэдьиирииыунунаа. Мит йообии эйрэт, эндьоон нуннидэ, лэбиэгэ ньэлэмэ эл пэйжиинуйли, хаарги орпучиинул, йоод амунги, нойд амунги чуму ньумуйэгэ пэниинуннуй. Пэниидэллэ, шубулэ шарнуннуй.

Легенда о шестиногом лосе

Сдревних времён юкагиры охотились на лося. Добыть его нелегко. Охотники иногда целыми днями гоняли животных вдоль речек, но те убегали, и люди оставались голодными. А если охота была удачной, начинался праздник: ели мясо лося, из шкуры шили одежду, обувь и мешки, лосиными камусами подклеивали лыжи, из костей делали орудия.
Один раз охотники наткнулись на необычный лосиный след. Судя по ним, этот лось всех других лосей распугивал, а почему он так делает, никто отгадать не мог. Охотники гнались за ним, гнались, — не догнали. И беда случилась: ни одного, далее самого тощего, лося добыть не удалось с тех пор. Наступил голод, и люди обратились к большому шаману:

— Помоги, проверь нашу дорогу! Почему охотничья удача отвернулась от нас?

На следующее утро шаман сказал молодому охотнику:

— Возьми лук со стрелами и иди по речке до второй развилки.

Пошёл охотник, куда его шаман отправил, и увидел множество лосиных следов. Трёх лосей повезло добыть, а два убежали. Преследуя их, ещё в одного попал из лука. Когда последнего нагонять стал, удивительное увидел: по обеим сторонам груди у этого лося выступали огромные наросты, похожие на суставы. И ещё больше изумился охотник, когда заметил, что верхом на этом лосе маленький человечек сидит.

Выстрелил в странного лося охотник. Что-то вдруг ярко сверкнуло, лось упал, а человечек переметную суму схватил, на своих коротких ножках побежал и скрылся за поворотом реки. Охотник, сам не зная зачем, за ним погнался. Смотрит, — а следов нигде не видно. Испугавшись, назад повернул.

К необычному лосю подошёл, и чуть вовсе дара речи не лишился: то, что он за суставы принимал, оказались запасными ногами, вместо двух передних целых четыре! Значит, лось то одной, то другой парой передних ног бегал!
Охотник шкуру с лося снял, но ничего с собой не взял и пошёл обратно. Дома рассказал всё, что видел. Выслушал его рассказ шаман и обратился к людям:

— Лось — земное животное и Хозяина* имеет. Маленький человек и есть Хозяин лося. Рассердился он на нас. Мы, добывая лосей, их кости где попало бросали. Поэтому Хозяин перестал добычу давать и всех лосей в округе распугивал. Теперь, добыв лося, череп, кости ног, копыта хоропю чистите и на лабазе** храните. Земля-мать пусть чистой будет. Брошенные кости пусть тут и там не валяются. Если не будем этого соблюдать, Хозяин второй раз нам не простит, навсегда перекочует со своими лосями в другие места.

С того времени юкагиры ничего на землю зря не бросают. Шкуры на шитье используют или на жердях развешивают, а черепа, кости ног, копыта на лабаз кладут и лапником*** сверху закрывают.

———-

* Юкагиры считают, что все животные имеют своих хозяев: хозяин лосей, хозяин оленей, хозяин белок и т.д.
** Лабаз — хозяйственное сооружение вроде стола на высоких столбах.
*** Лапник — ветки хвойных деревьев.

Алта атахтаах тайах туhунан

Былыр-былыргыттан дьукаагырдар тайа5ы бултууллара. Тайа5ы охторор олус уустук. Булчуттар, соро5ор, хас да кун урэх устун тайа5ы курэтэллэрэ да, кыыллара мулчу туттарара, оччо5уна дьон аччык хаалара. Булт табылынна5ына дьоро кэм уунэрэ: таба этэ сиэнэрэ, тириититтэн танас-сап тигиллэрэ, хайыhар бэрийиллэрэ, унуо5уттан сэп-сэбиргэл онопуллара.

Биирдэ булчуттар дьикти тайах суолугар кэтиллэ туспуттэрэ. Ол кыылы сылыктаабыттара, атын тайахтары кини ургутэ-лиир эбит. То5о оннугун ким да билбэтэ. Булчуттар ол тайа5ы эккирэтэн баран, сиппэтэхтэрэ. Алдьархай ааннаабыта. Биир хачаайы да5аны тайа5ы охторбот буолбуттара. Хоргуйуу буолан, дьон улахан ойуунтан кордоhорго тиийбиттэрэ:

— Кемелес, абыраа, суолбутун кор! То5о булчуттар илиилэрин соттон хаалар буоллулар?

Сарсыарда ойуун эдэр булчукка:

— Ох саа5ын ылан, бу урэх икки аны арахсыытыгар тиий, — диэбит.

Булчут ойуун эппит сиринэн баран, элбэх тайах суолун кoрбут. Ус тайа5ы охторбут, иккитэ куоппут. Олору сонордоhон иhэн, биирдэстэрин таппыт. Тиhэх тайа5ын ситэн ипэн, дьиктини корбут — тайах туоhун икки оттунэн сур улахан чэр ууммутунуу супуехтэрдээххэ дылы. Ойдоон корбутэ, тайах урдугэр суутук са5а киhи олорор эбит. Ону керен олус соhуйбут.

Булчут дьикти тайады ох саатынан ыппыт. Туох эрэ кулум-ча5ыл гыммыт, тайах сууллан туспут, оттон киЬичээн бэрэмэ-дэйин хабан ылаат, быыкайкаан атахтарынан харса суох сири тинилэхтии-тинилэхтии урэх эргииригэр сутэн хаалбыт. Булчут омунугар кэнниттэн сырсан корбут да, суолун сутэрэы кэбиспит. Дьулайан салгыы эккирэппэтэх, тоннубут.

Дьикти тайахха чугаhаан баран, тылыттан маппыт. Били суhуоххэ маарыннаппыта эбии атах буолан биэрбит, икки илии атах оннугар — туорт. Тайах туорт илин ата5ын иккилии олбу-солбу быра5ан суурэр эбит. Булчут тайах тириитин сулбут уонна бэйэтигэр тугу да ылбакка твннубут. Дьиэтигэр тиийэн тугу корбутун барытын кэпсээбит. Ону ойуун истэн баран эппит:

— Тайах сир харамайа, онон Хапаайыннаах. Кыракый киhичээн кини Хапаайына буолуо. Хапаайын бипиэхэ кыыhырбыт. Бипиги кыыллары бултаан баран, унуохтарын мээнэ быра5абыт. Ол иhин кини булка тиксэрбэт уонна бу сиртэн тайахтары ургуппут. Мантан ыла бипиги кытаанахтык ойдуох тустаахпыт: тайа5ы бултаатахха твбвтун унуо5ун, ата5ын, туйа5ын учугэйдик ыраастаан баран лаабыска — атахтаах тутууга ууруохха, харайыахха. Онно-манна унуох ыпылла сытара куhа5ан. Ийэ-сир урдэ ыраас буолуохтаах. Бу сиэри тутуспатах-пытына Хапаайын иккистээн бырастыы гыныа суо5а, уйэлэр тухары сутув, атын сири булуо.

Ол кэмтэн дьукаагырдар сиргэ тугу да бырахпаттар. Тириини кырымас да орпот гына туhаналлар. Оттон тобо, атах унуоhун, туйа5ы лаабыска уураллар уонна харыйа лабаатынан сабаллар, кистииллэр.

Чомоодьэ йоульэлэк

Нунгэдэн анильгэ иркин чомоодьэ алмэк льэльэл чувлэд омнии параагэ. Иркидьэ тудэ шоромопул таат модолбэнпэгэлэ эдиэсьтэм. Мони:

— Митин олльоодэй чомоодьэ йоульэлэк кэллэ мэдэйл! Тит чумут гудэдэллэ, ханааник йуукэ ланин. Шоромопки ханаальэлни чумут. Туд идьиэ поньоольэл. Таат мододэгэ, шашпэданильги йо5айльэл. Иркин эмбэй ньаасьэндьэ, мотлорхой тэрикэ шоульэлум. Майлэги лэнмунэй, йо5улги чумусьэньи, мурэги норхунэй, чандэ порхой.

Инльисьэ тэрикэ, шоудэллэ, мони:

— Доробо, пулут! Мэт тии льэл шоромопулнин киэсьэ. Мэт йуукэт киэсьэ, ижилбэйэ.

Пулут мони:

— Мадак! Чай оожэк. Мэт нудэ укэйдэллэ, анилэк, чуулэк гпэйрэтмэ.

Мондэллэ, таасилэ укэсь. Укэйдэллэ, тудэ суканоодьэ тоукэк ириньэйбэдэк, кудэдэллэ, анилирии аачиидэллэ, тудэ нумэгэлэ табудэ йотто5ум. Кунатахунбудиэ уок иридэгэ льэлбэнпэгэлэ эмэйньит шэшпэданильгэ таа пэним. Иркин кол эгэтэллэ, таат молльэл тан тэрикэнин:

— Укэйк!

Таат тан тэрикэ шашпэданильэ тольчиильэлум. Йо5отэт, эл йог5от ньэходо.

— Мэтул йан! Мэт кэбэйтэйэ ходо кэлум. Таат кэбэйтэйэ!

Пулут мони:

— Тэт тии эрчоон аадин киэсьэк. Тэт Инльисьэ йоульэл оодьэк! Омнии чуму эльэдьооштин. Тэткэт нингэт шоромок амдэл. Шоромо эдьул эльэдьооштин киэсьоон оодьэк. Тэт тиит ньэхайдэ эл хонтэйэк! Тии амдэтчэк!

Тан тэрикэ ибильэдэ мони:

— Мэтул прости! Мэтул йан!

Тан алмэ тудэ шоромопулнин кэбэсь. Тан тэрикэ йоульэл таат поньоольэл. Нилги таи миэстэгэ идьии эл модо.

Большая болезнь

Вдавние времена в устье реки Рассохи жили юкагиры. Был в одной семье большой шаман, все звали его Старый. Однажды созвал он сородичей и говорит:

— К нам идёт Большая болезнь! Собирайтесь побыстрее и уходите подальше отсюда.

Люди спешно собрались и откочевали на дальние реки. Шаман остался один. Сидит он в доме, вдруг дверь открылась и вошла чёрная лицом, худая старуха. Волосы лохматые, нос крючковатый. Зашла она и говорит:

— Здравствуй, старик, я издалека пришла к здешним лю¬дям. Очень устала.

— Садись, — отвечает ей шаман, — чай пей. Я сейчас рыбу, мясо принесу.

Вышел старик из дома, свою собаку убил, её кишками дом вокруг обмотал. Двенадцать щенков перед входом в дом положил. Так укрепил своё жилище.

— Выходи! — крикнул той старухе.

Старуха стучит в дверь, открыть не может.

— Отпусти меня, я уйду как пришла!

— Ты — Большая болезнь, оспа, чума. Людей губишь. Ты пришла, чтобы у людей жизнь отнять. Отсюда никуда не уйдёшь, здесь умрёшь! — отвечает шаман.

— Прости меня, выпусти отсюда! — плача, просит старуха-болезнь.

Ничего не ответил шаман. Повернулся и пошёл прочь догонять своих родственников. Большая болезнь в его доме так и осталась. Никто на том месте теперь не живёт.

Улахан ыарыы

Быдан кэмнэргэ Ороссуоха урэх баhыгар дьукаа-гырдар олорбуттар. Биир ыалга Кырдьа5ас диэн ааттаах улахан ойуун баар эбит. Арай биирдэ кини бииhин ууhун дьонун ыныртаабыт уонна эппит: — Бу диэки Улахан ыарыы ипэр. Хомуна охсон, мантан барын! Дьон тургэн улугэр хомуна охсоот, ыраах баар урэххэ туспуттэр. Ойуун со5отох олордо5уна, эмискэ аан апылла биэрбит да, хара сирэйдээх, хаччаччы хаппыт эмээхсин киирэн кэлбит. Кини тонсо5ор муруннаах, арбайбыт баттахтаах. Киирэн баран эппит:

— Дорообо, о5онньор, мин бу дойдуга ыраахтап кэллим. Олус сылайдым.

— Олор, чэйдээ, — диэбит ойуун. — Мин билигин балык, эт киллэриэм.

05онньор дьиэттэн тахсан ытын олорбут уонна очо5опун ороон дьиэни тула эргиппит. Дьиэ иннигэр уон икки ыт о5отун тэлгээбит. Ити курдук дьиэтин бо5оргоппут.

— Та5ыс! — диэн эмээхсиннэ хаhыытаабыт.

Эмээхсин ааны тонсуй да тонсуй буолар да, аана аhыллыбат.

— Миигин ыыт, хайдах кэлбитим да соннук барыам! — диир эмээхсин.

— Эн Улахан ыарыы: уоспа, чумаа, дьан буола5ын. Манна дьон тыынын былдьыы кэлбиккин. Эн хаина да барыан суо5а, ол! — диэбит ойуун.

— Бырастыы гын, миигин мантан таhаар! — диэн эмээхсин ытыы-ытыы кордоспут.

Ойуун туох да диэбэтэх, киэр хайыспыт уонна аймахтара барбыт суолларынан хаама турбут. Улахан ыарыы дьиэ иhигэр хаалбыт. Ол сиргэ билиннэ диэри ким да олорбот.

Латнэй

Тудаа, чуолэд омнии саханэ Ясачнагэ пудэгэ ходимиэдьэ пиэгэ, пиэдалбэгэн эрпэйэпул ханаальэлни. Тан ханаат модонидэгэ, ханаанидэгэ ирнин пайпадиэ пиэ будиэ модот поньоольэл.

Модот поньоодэгэ, нумэньэдэги, эмэйги, эсиэги: «Ходо кудэк? Ходит поньоол?» «Э-э, мэт тии поньоотэйэ, чайэ тии индьэтчэ, чаашэт эл кэлтэйэ». «Чэмэйдэллэ, кэлгэк, дьэ», — монни. «Ага, — мони, — кэлтэйэ».

Дьэ миэдэни, миэдэни, миэдэни, миэдэни — ойльэ, эл кэл. До угуйэлнин миэдэни. Не, эл кэл. Таат угуйэлмэ кэбэйрни. Кэбэйиидэ, тудэ уучахкэлэ ултэм. Ходимиэ уучах льэй? Тинтан паай, мархиль модой, ходо модот таа индьэт тудэ но5иик таат пэниимэлэ, индьиргии тии льэй. Пестрый сумкаги. Мидэдьэ мойм таат. Таат: «Иумэнин, ээ, ходо кудэк, ходо эл кэлук?» Эл анчии. Таат хоиут: «Льэ, ходо кудэк? Ходи нумэнин!» Эл анчии. Таат чол5айнам. Шейлэк кудэйоодэк. Таат дьэ туон аасьэги, уучахки чол5айнам, ходо о5оол таат аасьэ. Шойлноон кудэльэл.

Аасьэги аай шойлноон, мархиль аай шейлноон кудэл, шойлноон кудэльэл. Дьэ тудэгэлэ андьиинам, кэбэсиили да кэбэсиили, кэбэсиили да кэбэсиили. Шейл ханидэ кэбэй? Ну, дьэ тиинэ ходо модой, таат модой.
«Лэбиэн пугиль, кимдэш кэйк мит уо.» … Ойльэ. Мэ ханидэ ньаасьэнуни, тинидэ йэльоодьэдуксиибэнин ньаасьэнуни, кужуугэ ньаасьэнуни. Таат дьэ модой.

Таат дьэ кэбэйни йоло5удэ. Ибильэллэ, ибильэллэ, таат кэбэйни. Таат дьэ айии эгужуни, шоромопул эгужуни. Бэйдьэ тинидэ-танида эйрэни, эйрэт льэнидэ, тан мудэдэнидэ обязательно патроны пэшшэйнумэлэ тан мархильнин. Или же лента лэк пэшшэйнумэлэ, или же копейкалэк пэнштэйнумэлэ. Чуотэ таат льэнул. Таат дьэ миэкэ иркин чумут нингэй шоромок хоннил, аасьэлэ мидонил. Мидодэллэ, дьэ чумут пэшшэйнам. Иркин койпэдиэк льэл. Тамуннин монни: «Эй, давай тэт аай пэшшэйк. Кушлэмэ надо. Или же копейка пэшшэйк, или же патрон пэшшэйк.

Хоть пустой, да кинуть его надо». «Элльэ, мэт ньэлэмэлэ эл пэшшэйт!» И давай тудэгэлэ пайм, йоогэ тинтан мархильгэлэ, таат мододэгэ.

Таасилэ кэбэсь аасьэнин, ньо5ой. Ньо5одэгэ, тудэ нойги тии шэлгэйни. Шэлгэсь, шэлгэйдэллэ таат нумэнин хонтэллэ, таат подьэрхо кудэдэллэ, амдэй. Тамунгэлэ, тан мархильгэлэ Егор Иванович Шадрин исвященный пундунунум. Титимиэдьэ случай льэй. Шейн паай монут, тамун монут минги надо. Ученые кэбэйдэллэ: «Тит, может быть, чего-нибудь разбираетесь. Ходит тудэл таат шейлноот кудэйоодэк». Вертолетэ кэлдэллэ, тудэгэлэ целиком миннам. Таат хонжэштэгэ, миндэгэ, ханидэ Москванин кеудэйнам или ходимиэй городнин кеудэйнам, нилги эл лэйдии.

Латнэй

Когда-то в старину в верховьях реки Ясачной у подножья гор кочевали эвены. Шли они, шли через горы, и вдруг одна девушка решила остать¬ся на самой вершине. Мать с -отцом спрашивают:

— Почему ты с нами не хочешь идти?

— Э-э, — отвечает девушка, — мне и здесь хорошо. А бездельничать не собираюсь, шить буду.

— Ну что ж, заканчивай скорей и догоняй, — говорят родители.

Ждали-ждали, — нет, не идёт девушка. И утром не вернулась. Пошли они обратно на гору, видят: олень стоит привязанный, напёрсток и пёстрая сумка возле камня лежат, а девушка сидит на камне с иголкой в руке, и вроде шьёт.

— Что с тобой, доченька, — сокрушается мать, — почему домой не пришла?

Не отзывается дочь. Толкнули, — а она каменная! И олень каменным оказался. Начали мать с отцом звать её: «Пойдём, да пойдём домой!» А куда пойдёт камень? Как сидела девушка, так и сидит. Плачут родители:

— Хозяин Земли, отдай нашего ребёнка!

Восходу солнца, небу кланяются — бесполезно. Другие люди тоже приходили, просили, но так и остались олень и девушка на горе. Латнэй её звали.

С тех пор эвены, когда проходили мимо Латнэй, обязательно оставляли какую-нибудь мелочь. Однажды несколько семей прикочевало. Люди положили к подножию горы разные мелкие подарки. А один парень ничего не положил. Ему говорят:

— Дай девушке копейку или патрон.

— Нет, — отвечает дерзкий парень, — и не собираюсь!

Но и того мало, стал он насмехаться над каменной девушкой и пинать её ногами. А когда подходил к своему оленю, поскользнулся вдруг и упал. А подняться не смог — оказалось, обе ноги сломал. Родственники отнесли парня домой, весь вечер пытались облегчить ему боль, но ничего не помогло и на другой день он умер. Каменную девушку Латнэй с тех пор священной называют. И гору, на которой сидит она, тоже считают священной.

Латнэй

Былыр, хаhан эрэ, Дьапаах орус баhыгар хайалар тэллэхтэринэн эбээннэр коhон исдиттэр. Арай хайалары туораан истэхтэринэ биир кыыс хайа оройугар тиийбэт, онно хааларга быhаарыммыт. Ийэлээх а5ата ыйыппыттар:

— То5о биhигини кытта барсыбаккын? Ээ, миэхэ манна да учугэй, — диэбит кыыс. — Таах олоруом суо5а, иистэниэм.

— Чэ, бутэрэ охсон, биhигини ситээр, — диэбиттэр дьоно.

Кэтэс-кэтэс, кыыстара суох. Сарсыарда эмиэ кэлбэтэх. Тоттору хайа5а тиийэн корбуттэрэ: баайыллыбыт таба турара, таас аттыгар суутук уоина эриэн бэрэмэдэй сытара. Оттон кыыс ол тааска илиитигэр иннэлээх иистэнэ олорор курдуга.

— Тоойуом, хайа, туох буоллун, — диэн сопуйбут ийэтэ, — то5о биhиэхэ тиийбэтин?

Кыыстара санарбат, олорор. Анньан кербуттэрэ кыыстара — таас! Таба эмиэ тааска кубулуйбут. Ийэлээх аhа: «Тур, бардыбыт!» — диэн кыыстарын ыныра сатаабыттар. Онтукалара таас хайдах хааман барыай? Кыыс олорбутун курдук олорор. Тороппуттэрэ ытаhа-ытаhа:

— Сир хаhаайына, о5обутун тоннор! — диэн кордоспуттэр-ааттаспыттар.

Куннэ, халлаанна унпуттэр да, туhа суох. Атын дьон кэлэн эмиэ ааттаhа-кордоhо сатаабыттар да, табалаах кыыс хамсаабаттар. Кыыс аата Латнэй диэн эбит. Онтон ыла эбээннэр Латнэй аттынан аастахтарына, хайаан да туох эмэ бэлэх хааллараллара. Биирдэ элбэх кес эбээннэрэ тиийэн кэлбиттэр. Кинилэр бары хайа тэллэ5эр бытархай бэлэхтэрин уурбуттар. Арай биир уол тугу да уурбатах. Онуоха дьон:

— Кэппиэйкэтэ биитэр ботуруонна уур, — диэбиттэр.

— Суох, — диэн баламаттык хардарбыт уол, — ууран бэрт! 0ро баран таас кыыhы кулуу-элэк оностубут уонна атаhы- нан тэбиэлээбит. Онтон арай табатыгар чугаhаан иhэн халтарыйан охтон туспут. Уонна кыайан турбакка — икки ата5ын иккиэинэрин тосту туhэн кэбиспит.

Аймахтара уолу дьиэтигэр илдьэн киэhэни быпа ыарыытын у5арыта сатаабыттар да, туох да комолоспотох. Сарсыныгар уол ыарыытын тулуйбакка олон хаалбыт. Ол кэнниттэн таас кыыhы Ытык Латнэй диэн, кини олорор хайатын Ытык Хайа диэн ааттаабыттара уhу.

Нодо ньэнугут ньэмидьул

Иркин нодопэ мол50 монаани: мошолупкаа тэрикэттин льэй, йукуйонжаа мархиль миндин льэмлэ. Табунгэ нодопэ тиит, таат шахальаальэлни таа, тан свадьба оотэй миэстэгэ. Шахальэт, кэлунут, эл йуукэт, йуукэт йоулугэдэ: «Кинтэк тэрикэттин льэл, ханин свадьба оотэй», — монут йуукэт кэлулбэнпэ.

«Убуй мошолупкаа йукуйонжаан мартльуок минтэмлэ?» Монни: «Чумут шахальаагин цугэ ердъэгэ ньэминнитэй».

Гудэльэт тан свадьбанин, мэт омось ууйиит, ньэхамиэт, ньэйует гудэльэни. Иилэ нодо йуукэ льэни, тамунпэгэлэ эдиэсьтин куккиик йаннунилэ. Куккии кунимол5олэкунбуди нодо ажуук лэйдиимэлэ, тамунгэт тудэгэлэ йаннунаа нодо эдиэсьтин. Шахальаани чумут.

Холлумэ ньиэдьиинитэй, таа моннитэй, ханин свадьба оодээйлэ. Нодопэ ньэшерилэшут, гудэльэт, кусьпэги ойльэ. Йообии эйрэлбэнпэ, чиэдьэллэ пугэчэ лэбиэ нодопэги чумут кэлни.Парнаа ха5иэлньэ атахлоот ньэшорилэшут модони, гудэльэт. Парнаа ха5иэлэ шерилэшут чэмэрэйм, таат парнаа мони ха5иэлнин: «Идьии тэт мэтул шерилэш». Ха5иэл мони: «Йэрчэбаа шорилэштэллэ, тэтул таасилэ шорилэшут. Миэдэк». Йарчэбаалэ чэмэрэйдэллэ, ха5иэл парнаагэлэ шерилэшут эрись шорилэшум: шайдэ, сиськэдин, криэстэ эмбэй, пойнэй ча5атиилэ ча5атаальэлум. Тамунгэ парнаа йономуй, ха5иэлньэ ильдэни, таат кимдьиэни.

Ха5иэлгэлэ йэрчэбааньэ парнаа куодэт лахидамундээйлэ чуму шэлгэшльэлум. Ха5иэл кэнмэндэньэ насиилэ оожиигэ йахат палаани. Парнаа туд идьиэ поньоодэллэ, чунжэ эйрэшут, модот енмэдэгэ йахай: «Мэт сам мат шерилэштэйэ». Таат мондэллэ, тудэ йоогэт нойлэнин эмбэй шерилэллэ, мэт ча5атаай, мэт киэльэши, оожии йал5илгэ эгиэдэллэ, мэт йуенуй: «Эмбумульэлдьэ. Таат ноогэн».

Таат нодопэ ланин хони шахальаануптэнин. Таа йахадэллэ, йуодэй: нингэй нодок шахальаальэлнил, ньиэдьииги мэдиит. Монпэги мэдиимэлэ, йахтэнитэй, лондонитай, ньэкиэйиинитэй. Йахтэйоол, лондойоол, аранньэй, сиилэньулбэнпэк ансинилэ, шахальэиигилэ. Таат парнаагэлэ аай монни: «Тэт йахтэйоодьэк, тэт йахтэтчэк». Тамунгэ ходо льэт? Гудэльэй йахтэдин, тунмулэк ууйаамэлэ. Тудин мони чомпарнаа: «Тэт чол5оро кудэдьэ лэктэллэ, йахтэгэк».

Парнаанин чол5оро кудэдьэ кэсиидэллэ, чомпарнаа паттэллэ, тадиим. Париаа табун лэктэллэ, тунмулэ хондин, йахтэдин тунмул эл хонну. Йахтэдин льэдээйнэ чэмэйнульэл, хохшэйбэн титэ хонтосьут, а5урпэллэ, таат шобольэй йахтэлгэт. Иилэ йукоол, чомоол нодопэ йахтаай, омось миэстэплэк миннилэ. Чомо5отэ холинаа андубусьаа йахтэк, тудин чомоодьэ подарок тадиинилэ. Тудэ йолаат пугэ йукунодок холиинилэ. Тии-таа йахтэл мэдуунуй, тамунпэгэлэ эл йует, эл лэйдиит ходопэлэк. Таат йахтэнил. Таат лондони нодопэ, таа омось лондолбэн монут, монни имичумэк, курчэнэк, таасилэ андубусьаак.


Сиилэйэпэгэт чол5оромэйнуги, скопа, ханьилэк моннилэ. Таат модот тии шахальэл нодопэ кугильпэги, князьпэги тэрикэноол мошолупкаа йукуйонжаа мархильньэ модопэги йует ньэ-мол^одэгэн анньаанульэлни: «Ходо тудэ тэрикэньэ пугэчэ лэбиэгэ йахай чиэдьэгэ чуотэ льэйбэн?»


Тан параага йукуйонжаа мартльуе эпиэги таат модоллэ йуjт моллэ мэдись: «Эрчэ, йоо таатмиэ иминьэйбэн, ходо мит март-льуогэлэ тэрикэноон минтэм?» Таат йукуйонжаа мархиль йует тудэ пулут можуугэлэ эрэльэльэлум, нингэй нодо койп омосьэк йуомэлэ. «Ходо мэт тудэньэ модот энтэм?»

Ньэмаалугу ландэт ньиэдьиини, мошолупкаа ландэт, йукуйонжаа ландэт. Табун мэдиидин нодопэ шахальэт титтэ ар-хаа, лосил пиэдэттэллэ, мадаальэлни. Таа куккии имичумэ йолаа гудэльэл. Киэйиэдэгэ мадаадин мони: «Чаачаа, мэтки-эйиэ модотэйэ. Тэт имидэ чомоодьоон, мэт йолаат йуотэмик». Табунгэ имичумэ йодомут куккиидиэгэлэ порлэ пайм, лосилгэ эйтэм. Пугэлбиэги мэмжэсь, насиилэ полдэгэ. Табунгэ куккии олдудьаай: «Чаачаапэ кэлнидээйнэ, тэт читнэй имил йэнгэн, а5итэнулгэнэ тит!»

Таа мошги шахальэт нодопэ: «Йукуйонжаа мартльуо эл хон мошолупкаанин». Мопюлупкаа алмэ оольэл, йо5омуллэ, таат йал5иньаальэл. Тудэ йал5ил миндэллэ, таат пайтэм, оожии нодо пиэрии тудэ чомоолэ альбульэл. Ниниэпэдэ пугэлбиэ аай. Шаалгэ йообии нодопэ пиэрииньэт поньоольэлни, табунгэт нодо идьии ломдьиинуни. Оожиин нодопэ пугэчэ лэбиэгэт мэрэт кэлунулбэнпэ, йанжэпул, имичумэпул — чумут ломдьиийоонуни. Тан свадьбагэ йукуйонжаа ланин оолбэнпэгэлэ чуму эрульэтльэлум. Йообии льэл нодопэгэт кэнмэгэн куккии нодо ниэльэлмэлэ, тудин мошолупкаа мони: «Тэт йуот, анньаадэ, мэруйиит эйрэк. Ходо ломдьиинит, таат тэт шобольэгэк».

Таат ньиэдьиини. Тамунгэт куккии нодо ходо анньаат шобольэ, тан параагэ ломдьиинуни. Чэмиэсь.

Свадьба птиц

Однажды птицы новость услышали: парень-Сова собирается жениться на дочери маленького Гуся. Всех птиц, дескать, собирают в середине лета на свадьбу.
Некоторые птицы жили далеко. Чтобы их пригласить, Кукшу отправили, ведь она язык восемнадцати птиц знает. В одном месте на берегу озера скопилось множество водоплавающих и лесных птиц: лебеди, гуси, утки, чайки, глухари, рябчики, куропатки, кукши, кедровки…

Среди них были и красиво поющие, и те, у которых голос, в общем, неплохой, если недолго слушать, и такие, про кого говорят: «Совсем не идёт голос».

Стали птицы собираться на свадьбу, краски разные развели, прихорашиваются, подкрашиваться друг другу помогают. Вот и остроносые Ворона с Гагарой вознамерились на праздник нарядными явиться. Ворона Гагаре разукрасила спину и жи¬вот, хорошо постаралась.

— Теперь мне помоги, — попросила.

— Подожди, птицу Поганку сначала украшу, потом тебя, — ответила Гагара.

Разрисовала Гагара Поганку и притомилась. Лень ей стало Ворону раскрашивать, кое-как на спине крест чёрный начертила, да белой краской мазнула где попало. Ворона, конечно, рассердилась и поругалась с Гагарой. Говорят, даже подрались подруги. И Поганке досталось, — еле до воды добралась бед-Ворона птицам поясничные кости повредила. Поэтому теперь и Гагара, и Поганка плохо по земле ходят.

Оставшись одна, Ворона обнаружила, что никакой краски, кроме чёрной, не осталось. Вымазала она тогда себя ею с головы до ног. В воду поглядела и грустно покачала головой:

— Почернела, однако. Да ну ладно, пусть так будет!

Двинулась к птицам, чтобы вместе на свадьбу лететь. Нарядные птичьи стаи уже собрались, куда ни глянь — все кругом певцы, танцоры, бегуны, силачи. Начали они Ворону хвалить:

— Ты певчая, петь будешь!

— Как — петь? — удивилась Ворона. Но делать нечего, начала готовиться к конкурсу, голос настраивать.

Один хитрый Ворон дает ей совет:

— Перед тем, как петь, поешь заячью печень, она голосу полезна.

Принёс он варёную заячью печёнку и дал Вороне. Ворона съела, попробовала петь — голос совсем не идёт, хрипит, клокочет в горле, и всё тут! Помучилась страдалица, посипела, побулькала, да и замолчала.
Тем временем многие большие и маленькие птицы за красивое пение хорошие призы получили. Очень хвалили все песню утки-савки, большой подарок ей дали. Потом начали птицы танцевать. Прекрасными танцорами признали лебедя, журавля и ту же утку-савку. Силачами оказались орёл, сокол-тетеревятник, скопа. Разглядывая жениха-Сову и дочь маленького Гуся, птицы между собой парочку обсуждали:

— Как он со своей женой в жаркие земли полетит? Ведь в холоде он жить привык!

Бабушка невесты сказала:

— Фу, какой жених! Век бы не видела его короткую шею! И зачем только наша красавица за такого урода замуж идёт?! Услышала это дочь маленького Гуся, сравнила Сову с другими пригожими птицами-парнями и враз разлюбила своего будущего мужа.

Сели птицы посудачить вокруг костра. Маленькая Кукша позади Лебедя оказалась и не видит никого, а выбраться не может, очень плотное кольцо образовалось. Попросила Кукша Лебедя:

— Старший брат, разреши, я впереди сяду: у тебя шея длинная, ты и позади меня всё увидишь!

Не понравилась гордому Лебедю эта просьба. Рассердился он, покраснел клювом, ударил Кукшу и в костёр свалил. У птички перья опалились, кое-как спаслась и начала проклинать Лебедя:

— Чтоб тебе из-за твоей длинной шеи всегда доставалось!Чтобы люди, в лодках плавая, тебя самым первым находили!

…И вот птицам объявили: дочь маленького Гуся не выходит замуж за Сову! Засмеяли жениха, и он разъярённый улетел. Но никто не знал, что Сова шаманом был. Пригрозил отвергнутый жених птицам:

— Я всех вас накажу, пусть на короткое время, но задержу здесь!

Позвал он кукушку и стал вместе с ней шаманить. Ударил в бубен — и у водоплавающих птиц перья с крыльев осыпались. Так были наказаны те, кто на стороне гусей были. А с птицами, живущими в лесу на деревьях, ничего не произошло, с перьями остались. Поэтому теперь водоплавающие летом линяют. Как кукушка перестаёт куковать — гуси, утки линять начинают. Пока новые перья не вырастут, никуда не могут улететь.

Испугались птицы, стали совещаться, как жениха успокоить. Решили на девушке-Сове женить. Даже дом ему дружно в дупле дерева построили, подстилку из пяти сортов мха постелили. Говорят ему заботливо:

— Не мучайся, дорогой, далеко не летай, поблизости мышей лови.

С тех пор Сова с женой живут в дупле дерева. И не только мышей ловит, но и тех птиц, которые обидели его когда-то.

Котордор уруулара

Биирдэ котордорго, Мэкчиргэ-уол кыра Хаас кыыhын кэргэн ылан эрэр диэн, сурах тар5аммыт. Кoтoрдoру барыларын сайын ортото урууга мунньар буолбуттар. Сорохтор ыраах олорор буолан, кинилэри ыныртыы уон а5ыс котор тылын билээччини — Кукаакыны ыыппыттар. Биир сиргэ, куол кытыытыгар хара баhаам уу уонна тыа кoтoрдoрo мустубуттар: кубалар, хаастар, кустар, хоптолор, улардар, бочугурастар, туллуктар… Кинилэргэ комус куомэйдээхтэр, быстах иhиттэххэ син куhа5ана суох куоластаахтар уонна торут ыллаабаттар эмиэ бааллара.
Урууга мустубут кетердер киэргэнии бодо буолбут. Бодолорун тупсарыналлар, бэйэ-бэйэлэрин энин онноох кыраасканан уруhуйдаан хардарыта комолосуhэллэр. Сытыы тумустаах Ту-раах Куо5астыын быраапынньыкка маанымсыйан, киэргэнэн тиийэргэ соруммуттар. Тураах кичэйэ-кичэйэ Куо5ас кохсун, иhин кырааскалаабыт.

— Аны миигин кырааскалаа, — диэн кордоспут Тураах.

— Тохтоо, бээ. Бастаан Туотаайы чыычаа5ы, онтон эйиигин кырааскалыам, — диэбит Куо5ас.

Куо5ас Туотаайы чыычаа5ы киэргэтэн сылайбыт. Тураа5ы сурэ5элдьээн, нэhиилэ кoхсун туора-маара кириэстии соппут уонна онон-манан ма5анынан бачахайдаабыт. Тураах, биллэн турар, собулээбэтэх уонна Куо5астыын кыыhырсыбыт. Дьуогэлиилэр да буоллар, охсуспуттар. Туотаайы эмиэ тубэспит, эрэйдээх нэпииччэ ууну булбут. Тураах кыыhыран кетердер систэрин унуо5ун эчэппит. Ол ипин билинчгэ диэри Куо5ас уонна Туотаайы чыычаах купа5аннык хаамаллар.
Тураах со5ото5ун хаалан, хараттан ордук атын кырааска суо5унан, буус-бутуннуу баhыттан ата5ар диэри онон сыбам-мыт. Ууга кулугун корон баран сонньуйбут, баhын быhа илгистибит:

— Хап-хара буолбуппун дуу, хайдах дуу? Чэ, буоллун да5аны!

Уонна сыбаайба5а барар котордорго тиийбит. Киэргэммит котор уорэ умуоруhэ мустубут. Ханна кор — бары ырыаhыттар, ункууhуттэр, сууруктэр, куустээхтэр. Кинилэр Тураа5ы хайгыы туспуттэр:

— Эн, ырыапыт бэрдэ, ыллыыр буолла5ын дии!

— Ыллыыгын даа, хайдах? — диэн Тураах сопуйбут, ха-йыай, кемус куемэйдээхтэр куоталаhыыларыгар бэлэмнэнэн куолаhын оностон барбыт.

Биир уоннээх Тураах:

— Ыллыан иннинэ куобах быарын сиэ, куемэйгэ олус туhалаах, — диэн субэлээбит.

Уонна буспут куобах быарын а5алан Тураахха биэрбит, Тураах маны сиэбит. Арай ыллаары гыммыта — биир кэм хап-хардыргас, бап-баhыр5ас, онтон ордук туох да сана терут тахсыбат! Барахсан, улахан эрэйинэн, тугу эрэ сыыгынаабыт, быллыгыраабыт уонна ньим барбыт.

Онно улахан да, кыра да кетердер учугэй ырыаларын ипин бириис бо5о ылбыттар. Корооччулэр бука бары кус ырыатын хай5аабыттар. Кини учугэйдик ыллаан бэлэх туппут. Онтон ункуу буолбут. Бастын ункууhуттэринэн: куба, туруйа уонна эмиэ кус буолбуттар. Куустээхтэринэн хотой, мохсо5ол уонна собоhут ааттаммыттар.
Мэкчиргэ-уолу уонна кыра Хаас кыыhы коро-коро котордор сибигинэспиттэр:

— Хайдах итиччэ кырачаан кэргэнин итии дойдуга илдьэ которо буолла? Боскойон, тымныы сиргэ уорэнэн хаалла5а!

Кыыс эбээтэ:

— Пыы-па, кутуот да бо5о! Ити моонньо суо5у, корботох киhи баар ини. Хайдах бипиги кырасаабысса кыыспыт итинник чиччиги корон туран кэргэн тахсарга собулэспитэ буолла?

Хаас кыыhа ону истээт, Мэкчиргэ-уолу атын учугэй бэйэ-лээх котор-уолаттары кытары тэннии корон, сонно тута таптала сойо охсубут. Котордор кутаа тула ньыгыччы олорон кэпсэппиттэр. Кукаакы Куба кэннигэр тубэhэн туох да кестубэт. Аны онтон сатаан тахсымына Кубаттан кордоспут:

— Убайыам, бука диэн иннигэр киллэр: эн моонньун уhун, мин кэннибэр да олорон барытын коруон!

Киэмсик Куба оннук тылы-оhо собулээбэтэх. Тумса кытарыар диэри кыыпырбыт уонна Кукаакыны кутаа5а саайан туhэр-бит. Кукаакы куорсунун уокка салаппыт, нэhиилэ тыыннаах ордубут уонна Кубаны кыраабыт:

— Эн, уhун моойдооххуттан оруу алдьархайга тубэhиэн!

Дьон оночолорунан уста сылдьан бастаан эйиигин коруохтэрэ!

… Дьэ туран котордорго биллэрбиттэр: кыра Хаас кыыhа Мэкчиргэ5э кэргэн тахсыбат! Котордор кутуоту кулуу-элэк ыыппыттар, онтон кыйаханан кини кетен хаалбыт. Ким да Мэкчиргэ ойуун буоларын билбэт эбит. Мэкчиргэ:

— Мин барыгытын кэпэтиэм, кылгас да кэмнэ манна хаайталаан сепкутун кодоруом! — диэбит.

Кэ5эни ынырбыт уонна дунуру охсон ойууннаабыт. Уу котордорун кынаттарыттан куорсуннара туhутэлээбит. Ол курдук Мэкчиргэ Хаас диэки буолбуттары барыларын кэhэппит. Арай ойуур котордоро туох да буолбатахтар. Ол кэмтэн, сайын Кэ5э этэн буттэ да уу котордоро: хаастар, кустар туулэрэ туhэн хаалар, онон сана куорсун аста5ына биирдэ котоллор.

Кетердер куттанан, Мэкчиргэни хайдах уоскутары субэлэспиттэр. Уонна Мэкчиргэ-кыыhы кытта холбуурга быhаарыммыттар. Бэл, мас кондойугэр дьиэ онорбуттар, муох биэс корунуттэн олбох тэлгээбиттэр.

— Ыраах котон эрэйдэнимэ, манна чугастыы кутуйахтаа! — диэн котордор Мэкчиргэттэн кордоспуттэр-ааттаспыттар.
Онтон ыла Мэкчиргэ кэргэниниин мас кендейугэр олорор, уонна кутуйа5ы эрэ буолбакка, хаhан эрэ кинини ата5астаабыт котордору кытта тутан сиир.

en_GB
Scroll to Top
Scroll to Top